Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of niet langer juist is. Frans Volmer Consultancy BV te Tiel en Studiotekst BV te Nieuwegein kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Copyrights Voordeel voor Ouderen

Alle copyrights ten aanzien van de inhoud en opzet van deze site en de naam www.voordeelvoorouderen.nl zijn eigendom van Frans Volmer Consultancy BV gevestigd te Tiel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 11022054.

De copyrights voor het webdesign (vormgeving) berusten bij Studiotekst BV gevestigd te Niewegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30124929. Studiotekst verzorgt tevens het technisch beheer van deze site en is hiervoor rechthebbende.

Frans Volmer Consultancy en Studiotekst werken alle vele jaren samen en treden op als partners voor deze site.

Veel informatie op deze site is ontleend aan gegevens van derden. We zullen hun rechten zoveel mogelijk respecteren en voor meer informatie ook linken naar de bron. Indien u meent als rechthebbende dat het copyright is aangetast door vermelding van uw informatie op deze site neem dan contact met ons op. Samen komen we er altijd uit.