Hier kunt u zorg, hulp of financiële steun regelen

In Nederland is de hulp voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten redelijk goed geregeld. Wel is er een groot aantal regelingen, wetten en instanties die zich hiermee bezig houden. Daarom vereist het kennis en inzicht in de materie om de weg te vinden. De overheid helpt u met de digitale Regelhulp. U vult eenvoudig uw situatie in, het soort hulp dat u nodig heeft, de organisatie waar u moet zijn als u dat al weet en u krijgt een overzicht van alle informatie en benodigde formulieren.

Langdurige intensieve zorg

Per 2015 namen gemeenten de zorg en financiering over van het rijk. Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Wat er verandert in de zorg, leest u op Zorgwijzer.

Eigen bijdrage zorgkosten

Op de site van het CAK vindt u informatie en rekenmodellen om de eigen bijdrage te berekenen bij "zorg met verblijf" (bijvoorbeeld verpleeghuis), "zorg zonder verblijf" (thuissituatie meestal na CIZ),

Een luisterend oor nodig?

Soms heeft u behoefte om tegen iemand aan te praten. Om wat voor reden dan ook. Dat kan 24 uur per dag bij Sensoor 0900-0767. Goed opgeleide vrijwilligers praten graag met u. Chatten of mailen kan hier ook. Gewoon doen.

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Heeft u zorg nodig uit de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ) dan heeft u daarvoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met deze indicatie kunt u de zorg aanvragen bij een zorgkantoor dat werkt voor uw regio. U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget PGB. Kijk ook op Zorgwijzer voor meer informatie.
De Wlz (vroeger AWBZ) regelt 5 soorten zorg:
 Persoonlijke verzorging, zoals helpen bij het douchen
Verpleging, zoals wondverzorging, geven van injecties
Begeleiding gericht op langer zelfstandig blijven wonen
Behandeling, zoals zorg bij een aandoening of beperking
Verblijf in een instelling of logeerhuis 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) laat u langer thuiswonen

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp, een rolstoel en/of aanpassingen in huis, vervoer. Ook de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers hoort hier bij.
De gemeenten voeren de Wmo uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen. U kunt meestal terecht op het gemeentekantoor bij het loket WMO of Zorg.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

U kunt WLZ-zorg vanuit huis digitaal aanvragen via de website van het CIZ. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg en welke hulp u krijgt.

Mantelzorgwoning

Een houten Mantelzorgwoning in uw tuin. Op maat en kant & klaar geplaatst.

Hulp en thuiszorg

Hulp.nl brengt aanbieders van hulp in het huishouden in contact met mensen die deze hulp nodig hebben. De werkzaamheden variëren van stofzuigen en dweilen tot koken en tuinieren. Binnenkort ook voor Thuiszorg.

Thuiszorg en Zorgaanbieders

Alle zorgaanbieders inclusief beoordeling vindt u op Zorgkaart Nederland.
Via Stichting de Zorghulp kunt u ook 24-uurs zorg inkopen via uw PGB.

Matraswijzer

De Matraswijzer helpt u stapsgewijs het meest geschikte matras voor uw lichamelijke kenmerken en behoeften te vinden. Zo voorkomt u rugpijn. Matras en andere bedprodukten worden thuisbezorgd.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Met een persoonsgebonden budget PGB kunt u zelf de zorg regelen die u nodig heeft als u door ziekte, handicap of ouderdom thuis hulp nodig heeft. U bent dan niet afhankelijk van traditionele zorgaanbieders. Maar u mag deze wel inschakelen.
Meer info ook op Zorgwijzer.

Mantelzorg verlengt zelfstandig wonen

In Nederland zorgen ruim 1,6 miljoen mensen voor hun zieke familieleden of vrienden. Deze vorm van zorg heet Mantelzorg. Dankzij mantelzorg kunt u tijdens een zorgperiode langer thuisblijven. Vaak wel maanden of jaren. Wie gebruik maakt van mantelzorg, kan hier een persoonsgebonden budget PGB voor gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat het betalen voor mantelzorg nauwelijks ten koste gaat van vrijwillig verleende mantelzorg. Zeven op de tien mantelzorgers die geld krijgen uit een pgb, zouden ook zonder betaling de zorg verlenen. Op de site van Mezzo Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg vindt u meer informatie over vrijwilligers die eventueel beschikbaar zijn. Informatie over vergoedingen en praktische tips vindt u ook op VGZ mantelzorg.