Zelfstandig blijven wonen zolang als dat kan

Er komt een moment dat u niet langer zelfstandig wilt of kunt blijven wonen. Maar u bent (nog) niet toe aan een verzorgings- of verpleeghuis. Zo’n situatie kan ontstaan als u zich eenzaam voelt. Vaak na het wegvallen van uw partner. Het kan ook zijn dat u zorg nodig heeft of weet dat u dat in de nabije toekomst wilt krijgen. Er zijn dan meer mogelijkheden dan u wellicht weet. Zo zijn er speciale vaak kleinschalige woongroepen voor ouderen waar u weer contact krijgt met anderen. Heeft u zorg nodig kijk dan naar de mogelijkheden van Zelfstandig Wonen met Zorg.
Amsterdam en omgeving kijkt ook op Amstelring voor alle diensten en hulp aan huis.

Groepswonen met andere ouderen

Het groepswonen van ouderen heeft grote en belangrijke voordelen. Het houdt u scherp en actief, u hoort erbij. U kunt langer en prettiger zelfstandig blijven wonen zonder te vereenzamen. Veilig in een vertrouwde omgeving. Maar groepswonen kan ook spanningen opleveren. Daarom is het groepswonen meer een uitdaging en een avontuur dan een rustig "onder de pannen zijn". Voor veel deelnemers in een woongroep betekent het echt een nieuwe levensfase.
De groep zelf bepaalt welke accenten zij in het functioneren van de groep belangrijk vindt en/of welke woonwensen zij wil realiseren. Dat maakt, dat elke woongroep een eigen, ander karakter heeft. In Nederland zijn meer dan 10.000 woongemeenschappen of woongroepen in de diverse vormen waaronder die voor ouderen. En elk jaar komen er 100 bij. Meer info en adressen bij de Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen, Anders Wonen Anders Leven.

Zelfstandig Wonen met Zorg

Wonen met zorg betekent wonen naar wens en zorg op maat binnen een vaak kleinschalige woonomgeving. Het aanbod is gericht op uw keuze. U kunt zelfstandig blijven wonen en tegelijkertijd bent u van alle gemakken en alle vormen van zorg voorzien.
Het aanbod van verzorgingsappartementen is breed. Om in aanmerking te komen is vaak een indicatiestelling nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Er zijn vele aanbieders. Kijk bijvoorbeeld naar landelijk opererende organisaties als: Vitalis, Woonzorg Nederland, Habion, Nevep, Vestia. Er zijn ook veel regionale en plaatselijke aanbieders. Uw huisarts weet hier als beste de weg.