Beheerders voor Rent-a-Tent

Rent-a-Tent zoekt actieve, senioren echtparen, die graag hun vrije tijd op een camping in Europa doorbrengen en daarbij als gastvrouw/gastheer fungeren. U bent verantwoordelijk voor het beheer van de accommodaties. Daarnaast bent u op de camping het aanspreekpunt voor de gasten. Zie vacature.

Zeer grote werkervaring tussen de 50 en 65 jaar

Deze groep beschikt over veel ervaring op zijn/haar vakgebied. Ze zijn loyaal, hebben een gezonde werkmentaliteit en een stabiele thuisbasis. De kinderen zijn meestal de deur al uit. Ze zijn weinig ziek of afwezig zo leert de praktijk. Werkgevers zijn echter bang voor vaste dienstverbanden gezien kosten en risico’s, maar op uitzendbasis is deze groep goed inzetbaar.

Uitzendbureaus voor Senioren

Het CBS voorspelt dat binnen 5 jaar de groep 65-plussers stijgt met 400.000 personen. Een deel van deze groep wil blijven doorwerken. Vaste dienstverbanden vinden werkgevers niet gewenst. Een aantal uitzendbureau zag hier de kansen en richt zich op de groep 50+ en/of 65+. Momenteel is er weer aanbod van werk. Er zijn momenteel zelfs tekorten op de arbeidsmarkt. Wilt u (weer) aan het werk schrijf u dan in bij deze uitzendbureaus die in heel Nederland actief zijn. Hier kunt u terecht:Rvaring, Outstanding, Senior Uitzendbureau, Uitzendbureau 65plus. Daarnaast zijn er verschillende regionale uitzendbureaus waar u zich in kunt schrijven. Bijvoorbeeld Betuwe65plus en Twente65plus. Kijk ook op Seniorenwerk met veel informatie over werk, inkomen en opleiding.

Actief solliciteren werkt beter

Op elke personeelsadvertentie komen vaak tientallen brieven binnen. De kans dat u er wordt uitgehaald is daarom klein. Het kan anders. Kijk in uw plaats of regio welke bedrijven voor u interessant zijn. De adresgegevens vindt u vaak op de website van uw gemeente, zo niet dan vindt u daar wel een link naar de bedrijvensite. Maak een lijst van adressen incl. e-mail adres, telefoonnummer en mogelijk persoonsgegevens van het hoofd PZ of HRM. Bij kleinere bedrijven kan dit ook de directie zijn. Stuur ze een open sollicitatiebrief. Zie elders. Bel na 1 week om te vragen of uw brief in behandeling is of loop even binnen (kleinere bedrijven). Hoort u niets dan mag u na een paar weken rustig een reminder sturen. De aanhouder wint. Heeft u een recente foto van uzelf in een werksituatie dan kunt u deze meesturen. Dan valt u beter op en laat u zien waar u ervaring in hebt.
Wilt u het de toekomstige werkgever makkelijk maken, zoek dan eerst een uitzendbureau voor senioren en schrijf u daar in. Maak de afspraak dat u ook zelf werk gaat zoeken en dat het uitzendbureau verder alles regelt als u het werk gevonden heeft. Overleg ook over het uurtarief dat past bij uw werk. Let op: er is een uurtarief dat de werkgever betaalt aan het uitzendbureau en een lager tarief dat u ontvangt. Over dit uurtarief moet u nog wel belasting en premies ANW, AWBZ en Zorgverzekeringswet worden afgedragen. Meer informatie op ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen).

65+ de ideale parttimer

Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers minstens even productief zijn als jongeren. Veel ouderen willen ook niet met 65 stoppen met werken. Ze willen vaak op parttime basis nog actief zijn en vol in het leven staan. De grote werkervaring compenseert de gevolgen van het ouder worden. Op uitzendbasis is deze groep ideaal voor werkgevers. Er hoeven geen premies voor de sociale verzekeringen te worden betaald. Er is geen recht op ziektewetuitkering omdat de 65-plusser terugvalt op de AOW. 65-plussers betalen ook geen AOW premie. De AOW uitkering blijft evenals een eventuele pensioenuitkering behouden als de 65-plusser werkt.
In voorkomende gevallen kan de 65-plusser bij hetzelfde bedrijf doorwerken via de uitzendconstructie.
Zie ook doorwerken na AOW.

Vrijwilligerswerk in overvloed

Wilt u liever vrijwilligerswerk doen dan kan dat. Er zijn veel diverse jobs. Op Vrijwilligerswerk kunt u zien welke mogelijkheden er in uw plaats of regio voorhanden zijn. Via een persoonlijkheidstest op deze site kunt u zien welke functies voor u het meest geschikt zijn.

Zo maakt u een CV en sollicitatiebrief

Een CV (Curriculum Vitae) geeft een korte opsomming van uw persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring, hobby’s. Een CV wordt altijd als bijlage bij een sollicitatiebrief (per post of mail) gebruikt. Soms ook in een sollicitatiegesprek. Op Werk.nl vindt u voorbeelden van sollicitatiebrieven en meer informatie over het sollicitatieproces. Bent u boven de 65 vermeldt u dit dan duidelijk in de sollicitatiebrief. Geef ook aan wat u precies wilt: functie, aantal uren, dienstverband (bv via uitzendbureau of freelance).
Meer sollicitatietips en het pefecte CV kijk op CVSTER.