Ouderenbonden bieden activiteiten en veel voordeel

Nederland kent vele ouderenbonden die samen ruim 1 miljoen ouderen vertegenwoordigen. De meeste ouderenbonden hebben lokale afdelingen die de belangen van 50-plussers in hun regio behartigen. De afdelingen houden zich bezig met gemeentelijk ouderenbeleid, huisvesting, voorzieningen, sport en cultuur, het open houden van winkels en loketten, veiligheid en vervoer. Als lid kunt u gebruik maken van veel (gratis) services en kortingen. Het meest bekend is de collectieve Ziektekostenverzekering waarmee u circa € 100,- per jaar per persoon kunt besparen.
Hieronder een overzicht van de bonden in volgorde van het aantal leden. Gegevens aangepast februari 2019.

ANBO, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
ANBO is een vereniging met een algemeen karakter. Bestaande uit mensen met verschillende interesses, politieke en levensbeschouwelijke achtergronden. ANBO zet zich o.a. in voor wonen en gezondheidszorg, werk, inkomen en pensioenen.Sinds 2009 aangesloten bij de FNV. Vertegenwoordigt 103.000 leden. Veel voordeel en activiteiten. Kortingen bij veel zorgverzekeraars. Ledenmagazine en servicetelefoon. Lid worden vanaf 50 jaar, kosten € 45,--.

Unie KBO, Katholieke Bond voor Ouderen
De Unie KBO is met 200.000 leden ook een grote senioren organisatie in Nederland. De goed geoliede vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden. Voor elk wat wils! Eén van de belangrijkste doelstelling van deze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen. Lokale activiteiten. Ledenmagazine, kortingen op producten en diensten. Collectieve korting op zorgverzekering. Lid worden vanaf 50 jaar, kosten circa € 20,- tot 30,- /jaar. Naar Unie KBO.

KBO Brabant
In 2011 afgescheiden van Unie KBO. KBO-Brabant is een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar met ongeveer 190.000 leden, die lid zijn van 300 afdelingen. Die Afdelingen vormen het hart van onze organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden. Kosten
€20.- tot €30,-/jaar

NOOM, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
Het NOOM is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Van de migranten die in Nederland wonen, zijn er ruim 210.000 55-plus. In 2015 zal dit aantal gegroeid zijn tot 360.000 personen. Deze groep ouderen is zeer divers en verkeert voor een belangrijk deel nog in een emancipatiefase. Om deze groeiende groep uit hun eigen kring te halen en midden in de maatschappij te zetten, is het belangrijk dat ze ten volle meedoet aan alles wat de samenleving te bieden heeft. Daarvoor is het goed om de rijkdom aan kennis en expertise van de oudere migranten samen te brengen. Lidmaatschap via de deelnemende organisaties.

NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
De NVOG is de landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de collectieve belangen van de gepensioneerden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. Bij de vereniging zijn 87 organisaties aangesloten met ruim 110.000 leden, die de belangen van meer dan 1 miljoen gepensioneerden behartigen.
De NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de vrijwillige medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Lidmaatschap via aangesloten verenigingen.

PCOB, Belangenbehartiging 50-plus
De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) is met meer dan 250.000 leden één van de maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de belangenbehartiging van 50-plussers. Financiën, wonen, vervoer, gezondheid, welzijn en lifestyle zijn de terreinen waarop men zich richt. De PCOB zet met succes een stempel op de maatschappelijke en politieke agenda. De 365 PCOB-afdelingen organiseren regelmatig lokale bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en educatie. Ledenmagazine, diverse kortingen en aanbiedingen. Kosten circa €35,-/jaar (inclusief partner € 58,-).

Meer organisaties en informatie voor ouderen

Nationaal Ouderenfonds
Het Ouderenfonds zet zich als enige goede doel actief in voor kwetsbare ouderen in Nederland. Het voorkomen van eenzaamheid is een belangrijke doelstelling. Aandacht ook voor veiligheid en zorg. Er worden veel initiatieven ontplooid zoals:
BoodschappenPlusBus, Ouderentelefoon, Thuisadministratie en ComputerPlusBus.

50PLUS Partij met toekomst
50PLUS is vertegenwoordigd in de 2e Kamer en is een vrij nieuwe partij. Het programma is vernieuwend en komt op voor vergeten groepen zoals de bijna 3 miljoen ouderen. Maar beslist niet de ouderen alleen. Zie hiervoor de vele originele programmapunten.