Na overlijden van een dierbare eerst de begrafenis regelen

Er komt veel emotie los die eerste dagen. De arts geeft een verklaring van overlijden. De volgende stap is de begrafenisondernemer (of de uitvaartverzekeraar) bellen. Deze regelt in overleg met de nabestaanden de gehele uitvaart. Hij zorgt meestal ook voor de melding bij de Burgerlijke Stand waarna u een Overlijdensakte ontvangt. De akte is nodig voor de afwikkeling van alle administratieve zaken.
Dit proces verloopt vrijwel vanzelf. Begrafenisondernemers nemen al het werk uit handen en overleggen met de nabestaanden wanneer nodig. Pas na de begrafenis of crematie komt het echte regelwerk. De nalatenschap moet worden afgewikkeld. Er dient een inventarisatie te worden gemaakt van bezittingen en schulden. Het testament moet worden opgevraagd. Meestal komt de notaris in beeld. De boedel moet worden verdeeld, erfbelasting (vroeger successie) moet worden geregeld, het huis moet worden leeggemaakt en/of verkocht, abonnementen worden opgezegd, de auto verkocht etc. Blijft een partner alleen achter dan is de situatie natuurlijk anders, maar ook dan valt er veel te regelen.
Wie geen zin, tijd of kennis heeft om deze taak als Executeur testamentair uit te voeren kan dit uitbesteden.

Beperkt aantal bemiddelaars voor volledige afwikkeling van nalatenschap en boedel

Zoekt u een organisatie die de nalatenschap voor u kan afhandelen dan kunt u terecht bij accountants, notarissen en administratiekantoren. Zij zullen veel werkzaamheden weer uitbesteden of u doorverwijzen.
Zoekt u een gespecialiseerde organisatie dan zijn er weinig aanbieders. Hieronder een (onvolledig) overzicht:
De Nalatenschapsmakelaar. Werkt landelijk met een aantal mensen.
VBC Notarissen. Vestigingen in Amersfoort, Amsterdam en Nijkerk.
Nabestaandenplanner. Werkt in Zuid Holland West, Het Groene Hart, Brabant en Zeeland.
Bonnerman & Partners. Vestiging in Bussum en Deventer.
Jeannette M.E. van Ermel Scherer Boedelafwikkeling. Gevestigd in Den Haag.
Erfwijzer. Geeft geen contactmogelijkheid.

Daarnaast zijn er diverse organisaties die zich alleen met de boedelafwikkeling bezig houden.